คอลเลกชัน: ผ้าใยกัญชง

ECOVELO & HEMP-COMPACT

ECOVELO เป็นวัสดุเส้นใยวิสโคสที่สร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เฉพาะวัสดุที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองที่เข้มงวดของ "EU Ecolabel Certification" เท่านั้นที่จะได้รับการรับรองเป็น LENZING™ ECOVERO™

กัญชงเป็นพืชในวงศ์ Cannabaceae อยู่ในตระกูลกัญชา

โดย Cannabis แบ่งออกเป็นสี่ประเภทใหญ่ๆ คือ ลินิน,รามี, กัญชง และปอกระเจา

เนื้อผ้ามีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดี มีความคืนตัวสูง มีความทนทานและทนน้ำสูง มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดกลิ่นได้ดี และมีคุณสมบัติแห้งไว กัญชงเป็นพืชที่อยู่คู่สังคมไทยมานาน มีการนำเส้นใยมาทอเป็นผ้าท้องถิ่นมาช้านาน แต่ผ้าทอแบบเดิมจะมีข้อจำกัดที่เนื้อผ้าจะมีความแข็งกระด้าง ไม่สบายตัวเมื่อนำมาสวมใส่

แต่นวัตกรรมที่เรานำมาเสนอครั้งนี้ ได้นำเอาเส้นใยกัญชง มาปั่นรวมกับเส้นใย ECOVERO ได้ออกมาเป็นเส้นใยผสมที่มีความนุ่มมากกว่าเดิมหลายเท่า ผู้สนใจสามารถลองมาสัมผัสเนื้อผ้าจริงได้ที่ร้านของเรา

นอกจากนี้กัญชง ยังมีจุดเด่นด้านความยั่งยืน ดังนี้:
• เมื่อเทียบกับฝ้ายแล้ว กัญชงใช้น้ำน้อยกว่าเพราะเติบโตได้ด้วยน้ำฝนและแสงแดดตามธรรมชาติเท่านั้น
• วัสดุที่เก็บเกี่ยวมาสามารถใช้ได้เกือบทั้ง100% ไม่เกิดความสูญเปล่า
• ในช่วงการเจริญเติบโตจะมีการสังเคราะห์แสงและดูดซับCO2 จำนวนมากจากชั้นบรรยากาศ โดยสามารถปลูกได้ 2ครั้งต่อปี ปริมาณการดูดซึมจึงเพิ่มเป็นสองเท่า
• เติบโตรวดเร็วมาก ว่ากันว่าโตเร็วกว่าวัชพืชอีกด้วย
• ในการปลูกฝ้ายมีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชจำนวนมาก แต่กัญชงมีความ ทนทานต่อแมลงศัตรูพืช จึงไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ย
• สามารถปลูกได้ในทุกสภาพภูมิอากาศ ทั้งเย็นชื้น ร้อนชื้น
• เนื่องจากสามารถปลูกร่วมกับพืชหมุนเวียนอื่นๆได้ จึงสามารถลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้
• ควบคุมศัตรูพืชในดิน เช่น ไส้เดือนฝอย และเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูกตามมา
• เนื่องจากรากหยั่งลึกและกระจายไปทั่วดิน ดินจะฟูเมื่อเก็บเกี่ยว

    ไม่พบสินค้า
    ใช้ตัวกรองให้น้อยลง หรือลบทั้งหมด